TRANG CHỦ      VĂN BẢN PHÁP LUẬT      VPĐT      HỎI ĐÁP      THƯ ĐIỆN TỬ      LIÊN HỆ      
  TÌM KIẾM
Từ khóa:
Mục tin:
Thủ tục hành chính 1 cửa
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Gặp gỡ việt nam

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. LĨNH VỰC: TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Xem chi tiết

2

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Xem chi tiết

3

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Xem chi tiết

4

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Xem chi tiết

5

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

Xem chi tiết

6

Thủ tục đính chính giấy chứng đã cấp

Xem chi tiết

7

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất dối với hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư

Xem chi tiết

 

2. LĨNH VỰC: ĐẤT ĐAI

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Đăng lý quyền sử dụng đất lần đầu

Xem chi tiết

2

Đăng lý đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý

Xem chi tiết

3

Xóa đăng ký cho thuê đất, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Xem chi tiết

4

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp GCN (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ thân nhân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính, thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp GCN

Xem chi tiết

5

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp GCN lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Xem chi tiết

6

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Xem chi tiết

7

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Xem chi tiết

8

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Xem chi tiết

9

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Xem chi tiết

10

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Xem chi tiết

11

Đính chính giấy chứng nhận đã cấp

Xem chi tiết

12

Thu hồi GCN đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Xem chi tiết

13

Đăng ký và cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Xem chi tiết

14

Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Xem chi tiết

15

Đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Xem chi tiết

16

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp

Xem chi tiết

17

Đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Xem chi tiết

18

Đăng ký, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Xem chi tiết

19

Đăng ký biến động QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ chồng

Xem chi tiết

20

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Xem chi tiết

21

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cỏo về đất đai; xử lí nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phán chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đinh, của vợ và chồng, của nhiều người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân

Xem chi tiết

22

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất không thu tiền sử dụng đất dang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Xem chi tiết

23

cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy
chứng nhận do bị mất

Xem chi tiết

24

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Xem chi tiết

25

chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Xem chi tiết

26

Cung cấp giữ liệu đất đai

Xem chi tiết

 

3. LĨNH VỰC: TƯ PHÁP

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Xem chi tiết

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Xem chi tiết

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Xem chi tiết

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Xem chi tiết

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Xem chi tiết

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

16

Cấp bản sao từ sổ gốc

Xem chi tiết

17

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết

18

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết

19

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Xem chi tiết

20

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Xem chi tiết

21

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Xem chi tiết

22

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Xem chi tiết

23

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết

24

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Xem chi tiết

25

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Xem chi tiết

26

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Xem chi tiết

27

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Xem chi tiết

28

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Xem chi tiết

29

 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Xem chi tiết

30

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

Xem chi tiết

 

4. LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

Xem chi tiết

2

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

Xem chi tiết

3

Sáp nhập, chia tách nhà trường nhà trẻ

Xem chi tiết

4

Giải thể hoạt động nhà trường nhà trẻ

Xem chi tiết

5

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

Xem chi tiết

6

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

Xem chi tiết

7

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

Xem chi tiết

8

Giải thể trường tiểu học

Xem chi tiết

9

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Xem chi tiết

10

Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Xem chi tiết

11

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Xem chi tiết

12

Thành lập, cho phép thành lập trường THCS

Xem chi tiết

13

Cho phép thành lập giáo dục trường THCS

Xem chi tiết

14

Sáp nhập, chia tách trường THCS

Xem chi tiết

15

Giải thể trường THCS

Xem chi tiết

16

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

Xem chi tiết

17

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

Xem chi tiết

18

Chuyển trường đối với học sinh THCS

Xem chi tiết

19

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

Xem chi tiết

20

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

Xem chi tiết

21

Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

Xem chi tiết

22

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

Xem chi tiết

23

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

Xem chi tiết

24

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Xem chi tiết

25

Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

Xem chi tiết

26

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động

Xem chi tiết

27

Sáp nhập, chia tách nhà trường nhà trẻ dân lập

Xem chi tiết

28

Giải thể hoạt động nhà trường nhà trẻ dân lập

Xem chi tiết

29

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cáp giáo dục, xóa mù chữ

Xem chi tiết

30

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Xem chi tiết

31

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Xem chi tiết

32

Quy trình đánh giá xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Xem chi tiết

33

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở

Xem chi tiết

34

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp THCS

Xem chi tiết

35

Xét hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em Mẫu giáo, Ba tuổi và Bốn tuổi

Xem chi tiết

 

5. LĨNH VỰC: NỘI VỤ

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội

Xem chi tiết

2

Thủ tục thành lập Hội

Xem chi tiết

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội

Xem chi tiết

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

Xem chi tiết

5

Thủ tục đổi tên Hội

Xem chi tiết

6

Thủ tục Hội tự giải thể

Xem chi tiết

7

Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội

Xem chi tiết

8

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

Xem chi tiết

9

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Xem chi tiết

10

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Xem chi tiết

11

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Xem chi tiết

12

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

Xem chi tiết

13

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Xem chi tiết

14

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Xem chi tiết

15

Thủ tục đổi tên Quỹ

Xem chi tiết

16

Thủ tục Quỹ tự giải thể

Xem chi tiết

17

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Xem chi tiết

18

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Xem chi tiết

19

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Xem chi tiết

20

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Xem chi tiết

21

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Xem chi tiết

22

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Xem chi tiết

23

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Xem chi tiết

24

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Xem chi tiết

25

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Xem chi tiết

26

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Xem chi tiết

27

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Xem chi tiết

28

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

Xem chi tiết

29

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Xem chi tiết

30

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Xem chi tiết

31

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

Xem chi tiết

32

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Xem chi tiết

33

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Xem chi tiết

34

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Xem chi tiết

35

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Xem chi tiết

36

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Xem chi tiết

 

6. LĨNH VỰC: TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Xem chi tiết

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Xem chi tiết

3

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (do mất, hư hỏng…)

Xem chi tiết

4

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Hợp tác xã

Xem chi tiết

5

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã

Xem chi tiết

6

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Xem chi tiết

7

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã

Xem chi tiết

8

Đăng ký thay đổi tên Hợp tác xã

Xem chi tiết

9

Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi huyện

Xem chi tiết

10

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Xem chi tiết

11

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu

Xem chi tiết

12

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Xem chi tiết

13

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Xem chi tiết

14

Thủ tục thẩm định, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước

Xem chi tiết

15

Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Xem chi tiết

 

7. LĨNH VỰC: KINH TẾ - HẠ TẦNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm rượu, thuốc lá

Xem chi tiết

2

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm rượu, thuốc là (trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

Xem chi tiết

3

Cấp bổ sung, sử đối giấy phé kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết

4

Phê duyệt, thẩm định quy hoạch

Xem chi tiết

5

Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xem chi tiết

6

Cấp phép xây dựng tạm đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xem chi tiết

7

Cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo nhà ở

Xem chi tiết

8

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xem chi tiết

9

Cấp giấy phép xây dựng cho công trình đối với công trình theo tuyến trong đô thị, đối với công trình không theo tuyến

Xem chi tiết

10

Cấp giấy phép xây dựng công trình (giai đoạn) đối với công trình không theo tuyến, đối với công trình theo tuyến trong đô thị

Xem chi tiết

11

Cấp phép dự án xây dựng công trình

Xem chi tiết

12

Điều chỉnh cấp giấy phép xây dựng công trình

Xem chi tiết

 

8. LĨNH VỰC: VĂN HÓA – THÔNG TIN

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke

Xem chi tiết

2

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết     THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ cho kỳ họp lần thứ 5 - HĐND huyện khóa IX.

Chi tiết:

 

V/v báo cáo tổng kết năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Chi tiết: 

V/v chấm điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC đối với UBND cấp xã

Chi tiết:

  VĂN BẢN MỚI
V/v chấm điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC đối với UBND cấp xã

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ cho kỳ họp lần thứ 5 - HĐND huyện khóa IX.

V/v báo cáo tổng kết năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

V/v tham gia dự thảo QĐ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt

V/v xây dựng, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Hoài Ân

Tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2017 cho xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh BĐ

V/v tăng cường công tác PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng \" Ngày toàn dân PCCC\"

V/v đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn thông tin và thư công vụ trên địa bàn huyện

V/v nhận xét đánh giá và bình xét thi đua khen thưởng đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

V/v tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg của TTCP

V/v tuyên truyền trực quan phòng chống ma túy, an toàn giao thông trên địa bàn huyện

V/v tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2017

V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện

V/v chấn chỉnh việc sử dụng bò đực F1 hướng thịt phối giống nhả trực tiếp với bò cái nền trên địa bàn huyện.

V/v tham gia ý kiến khai thác, sử dụng nước mặt dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định

V/v tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức sống trung bình năm 2017

V/v triển khai thực hiện giao dịch điện tử BHXH, BHYT, BHTN, cấp mã số BHXH cho lao động

V/v cử cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã đi học lớp Trung cấp Trồng trọt, Bảo vệ thực vật

V/v thành lập Ban Quản lý lớp học hệ Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông (lớp 10,11,12)

V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thao Người cao tuổi huyện Hoài Ân năm 2017

V/v mở lớp học Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông (lớp 10,11,12)

V/v phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn địa phương

V/v Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai hồ chứa nước Thạch Khê năm 2017

V/v thành lập Đoàn vận động viên Người cao tuổi huyện Hoài Ân tham gia Hội thao Người cao tuổi tỉnh Bình Định lần thứ XIII năm 2017

V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

V/v thành lập Đội tuyển bóng chuyền huyện Hoài Ân tham dự Giải bóng chuyền nam Đại hội TDTT tỉnh Bình Định năm 2017-2018

V/v ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản

thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện, giai đoạn 2012-2017

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức sống trung bình năm 2017

V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017

V/v kiện toàn Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện 19 tiêu chí Theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn huyện

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính 9 tháng Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

Kết luận của Đ/c Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 22/9/2017

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2017

Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2012-2017

Thực hiện thu thập và cập nhật dữ liệu thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng vào hệ thống MIS POSASOFT của các năm 2016, 2017 và 2018

Tổ chức thực hiện\" Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam\" năm 2017 trên địa bàn huyện Hoài Ân

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017

V/v công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị cách mạng xã Ân Hảo Đông khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022

V/v hỗ trợ BHYT cho đối tượng cận nghèo

Ý kiến kết luận của CT UBND huyện Hoàng Phi Long tại cuộc họp triển khai chiến dịch ra quân phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại thị trấn Bạt Hổ

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

V/v phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch đấu thầu gói thầu: Dịch vụ tổ chức bán đấu gia quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2017 trên địa bàn huyện Hoài Ân

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC Quý I, Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017

V/v ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Hoài Ân năm 2017

V/v thành lập Ban Tổ chức \" Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XIV/2017\" huyện Hoài Ân

V/v thành lập Tổ kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng vaccine và phòng, chống dịch bệnh gai súc, gia cầm năm 2017

V/v kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2017

V/v thành lập Đoàn Cồng chiêng tham gia Ngày hội Người Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV - Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Hoài Ân năm 2017

V/v thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà ngước giai đoạn 2011-2016

V/v báo cáo diện tích bỏ đất trồng không sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 do thiên tai

V/v tăng cường công tác PCCC trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

V/v BV Chợ Rẩy khám bệnh từ thiện cho nhân dân Hoài Ân

Kết luận của Đ/c Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 30/12/2016

Kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 20/01/1017

V/v góp ý Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

V/v góp ý Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC cấp xã trên địa bàn huyện

V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân năm 2016

V/v nghỉ lễ và treo quốc kỳ nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 năm 2017

Sở TN-MT tỉnh Bình định tổ chức Hội nghị tập huấn về thu gom. xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên - Môi trường

Thư Huyện ủy - Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Ân

Kết quả tổng hợp điểm kỳ xét tuyển thông thường viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân năm học 2016-2017

Kết quả điểm phúc khảo kỳ xét tuyển thông thường viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân năm học 2016-2017

Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển thông thường viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân năm học 2016-2017

V/v tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 trên địa bàn huyện

V/v triển khai chương trình khám sàn lọc bệnh tim mạch năm 2017

V/v công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân

Kết luận của Đ/c Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 26/5/2017

Về thay đổi điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa thuộc UBND huyện

Ủy ban nhân huyện tổ chức họp công bố chủ trương xây dựng bãi xử lý rác thải tạm tại thôn thạch Long 1, xã Ân Tường Đông

V/v cung cấp hồ sơ chứng thư số cho cá nhân ( Kế toán)

V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân, năm học 2016-2017

V/v kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh tham gia dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân năm học 2016-2017

Thí sinh không đủ điền kiện tham gia dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân năm học 2016-2017

V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển đặt cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân, năm 2016-2017

Điều chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển của thí sinh tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân, năm học 2016-2017

Về nội dung ôn tập dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017

V/v kiểm tra sát hạch đối với thí sinh dự xét tuyển đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017

V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2017)

V/v báo cáo sơ kết Quí I, phương hướng, nhiệm vụ quí II/2017

V/v đăng ký danh mục dịch vụ công mức độ 3,4 thực hiện trong năm 2017

V/v báo cáo thông tin, tình hình thực hiện các dự án xây dựng công trình trên địa bàn huyện

V/v tham gia góp ý Dự thảo nội dung ghi trên biểu tượng điểm nhấn tuyên truyền của huyện tại Cầu Giáo Ba và bia di tích kỷ niệm chiến công của Trung đoàn 21, Sư đoàn 3 Sao Vàng

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 30/12/2016

Về việc chính thức áp dụng hệ thống Văn phòng điện tử

QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa thuộc UBND huyện

QĐ Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa thuộc UBND huyện

QĐ về việc Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa thuộc UBND huyện

Thông báo về hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa thuộc UBND huyện

Thông báo về việc nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2017

Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định thiệt hại do lũ lụt

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ cho kỳ họp lần thứ 3- HĐND huyện khóa IX

Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Văn phòng HĐND & UBND huyện Hoài Ân

BC kết quả giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với các Miền núi, vùng cao

BC kết quả giám sát thực trạng ô nhiễm môi trường và các biện pháp xử lý

Kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 11/11/2016

QĐ V/v phân công nghiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân,nhiệm kỳ 2016-2021

QĐ V/v phê duyệt danh sách các hộ nghèo đủ điều kiện được hổ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão,lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Hoài Ân

Thông báo về việc xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân, năm học 2016-2017

Về việc Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2016

V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ

Về việc Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Người cao tuổi huyện Hoài Ân năm 2016

V/v hồ sơ trình thẩm định thiết kế BVTC dự toán Tiểu dự án, Nâng cấp,cải tạo tiến đường ĐT.630 đoạn Quốc lộ 1 - Ngã tư Kim Sơn

Về việc hổ trợ kinh phí cho người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg năm 2016

Về việc báo cáo Sơ kết 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

Kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 19/8/2016

Về việc treo Quốc kỳ và viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niện 71 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh ngày 2/9/2016

Thông báo về việc hoãn tổ chức Hội nghị trực báo ngày 29/4/2016

Danh sách kèm theo Quyết định số 32/UBBC ngày 25/4/2016 Quyết định về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoài Ân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử

Quyết định về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoài Ân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử

Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2016)

Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long,Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 18/3/2016

Về việc phân chia khu vực bỏ phiếu và thành lập Tổ bầu cử.

Về việc tổng hợp báo cáo những vướng mắc trong công tác bầu cử.

Về việc chế độ thông tin, báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử.

Về việc thực hiện báo cáo nhanh công tác bầu cử

Chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Hoài Ân

Thông báo về việc phân công các thành viên Ủy ban bầu cử huyện Hoài Ân.

Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử huyện Hoài Ân

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử ở xã, Thị trấn.

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Về việc hướng dẫn phân chia các đơn vị bầu cử và xác định số đại biểu HĐND được bầu, số lượng người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử.

Thông báo kết luận trực báo của Chủ tịch Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 04/3/2016

Thông báo chương trình thăm, chúc Tết và các hoạt động trước trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân-2016

Thông báo phân công trực tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016

Thư của huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, ủy ban nhân dân huyện, UBMTTQVN huyện Hoài Ân

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Thông báo về việc nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2016

Về việc tăng cường công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn huyện.

Thông báo kết luận trực báo của đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 11/12/2015

Giấy mời UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Về việc thực hiện các thủ tục tham gia BHYT,BHXh,BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử.

     Video
  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Văn bản pháp luật
Công báo
Văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương
Đánh giá mức độ hài lòng
UBND huyện
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               77
  Số lượt truy cập: 1082828
 

Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ÂN
Địa chỉ:Thị trấn Tăng Bạt Hổ - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định
Điện thoại:056 3870713 - Fax: 056 3870285.
Email:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ủy Ban nhân dân huyện Hoài Ân