TRANG CHỦ      VĂN BẢN PHÁP LUẬT      VPĐT      HỎI ĐÁP      THƯ ĐIỆN TỬ      LIÊN HỆ      
  TÌM KIẾM
Từ khóa:
Mục tin:
Thủ tục hành chính 1 cửa
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Gặp gỡ việt nam

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN HOÀI ÂN, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

 Ông Hoàng Phi Long

Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

Ông Nguyễn Hữu Khúc

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Ông Nguyễn Xuân Phong

Huyện ủy viên

Phó Chủ tịch UBND huyện

II. PHÂN CÔNG NGHIỆM VỤ

I. Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

1. Chủ tịch UBND huyện – Hoàng Phi Long: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn bộ công việc của UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn qui định tại Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Trực tiếp phụ trách khối Nội chính; công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê, đầu tư phát triển; tài chính, ngân sách, thuế; công tác dân tộc và miền núi; tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân (trừ những lĩnh vực đã ủy quyền); công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống lụt bảo và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện qui chế dân chủ, thi đua khen thưởng. Bao gồm các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban chỉ huy Quân sự, Công an, Thanh tra, Tư pháp. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia và các cơ quan có liên quan của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện: Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê.

2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện: Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước UBND, Chủ tịch UBND huyện, đồng thời cùng các thành viên của UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước HĐND cùng cấp và phụ trách một số ngành, lĩnh vực được phân công như sau:

2.1. Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Hữu Khúc: Làm nhiệm vụ Thường trực UBND huyện, thay mặt Chủ tịch UBND huyện điều hành công việc của UBND huyện khi Chủ tịch ủy quyền. Phụ trách khối Kinh tế gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, kinh tế hợp tác xã, thương mại, dịch vụ; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, kiến trúc, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông; Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản thuộc khối kinh tế. Bao gồm các ngành: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất; Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng, Hạt quản lý Giao thông và Đô thị, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Ban quản lý rừng phòng hộ. Phối hợp công tác với Hội Nông dân, Hội VACVINA và các cơ quan có liên quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đội Quản lý thị trường số 8.

2.2. Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Xuân Phong: Phụ trách khối Văn hóa, Xã hội gồm các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, y dược, lao động, việc làm, thực hiện các chính sách đối với người có công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bình đẳng giới, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh, truyền hình, du lịch, bưu chính viễn thông, công tác cải cách thủ tục hành chính; khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản thuộc khối văn hóa xã hội. Bao gồm các cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa Thông tin, thể thao, Phòng Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh, Trung tâm Y tế, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội cựu thanh niên xung phong; Hội sinh vật cảnh, Hội nạn nhân chất độc da cam - dioxin. Phối hợp công tác với các cơ quan: Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện, Đoàn TNCS Hồ Chính Minh, Hội người cao tuổi, Ban liên lạc tù chính trị và các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Dân số KHHGĐ, Hội Đông y, Cửa hàng dược.

2.3. Các Trưởng Ban chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng thuộc ngành và lĩnh vực nào thì do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách ngành và lĩnh vực đó kiêm nhiệm. Về công tác xây dựng cơ bản (kể cả các chương trình, dự án), công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các công việc khác theo thẩm quyền thuộc ngành, lĩnh vực nào thì do Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch phụ trách ngành, lĩnh vực đó trực tiếp chỉ đạo, xử lý và có trách nhiệm báo cáo trong phiên họp lãnh đạo UBND huyện gần nhất. Riêng công tác Thi đua - Khen thưởng trước khi trình Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phải có ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách.     THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2017)

CHI TIẾT:

 

  VĂN BẢN MỚI
V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2017)

Kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 17/3/2017

V/v báo cáo sơ kết Quí I, phương hướng, nhiệm vụ quí II/2017

V/v báo cáo thông tin, tình hình thực hiện các dự án xây dựng công trình trên địa bàn huyện

V/v tham gia góp ý Dự thảo nội dung ghi trên biểu tượng điểm nhấn tuyên truyền của huyện tại Cầu Giáo Ba và bia di tích kỷ niệm chiến công của Trung đoàn 21, Sư đoàn 3 Sao Vàng

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 30/12/2016

Về việc chính thức áp dụng hệ thống Văn phòng điện tử

QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa thuộc UBND huyện

QĐ Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa thuộc UBND huyện

QĐ về việc Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa thuộc UBND huyện

Thông báo về hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa thuộc UBND huyện

Thông báo về việc nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2017

Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định thiệt hại do lũ lụt

QĐ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ cho kỳ họp lần thứ 3- HĐND huyện khóa IX

TB nội dung và thời gian của kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa IX(nhiệm kỳ 2016-2021)

BC về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ II - HĐND huyện Khóa IX

Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Văn phòng HĐND & UBND huyện Hoài Ân

Báo cáo thiệt hại tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện từ đêm ngày 29/11/2016 đến ngày 01/12/2016

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Huyện Hoài Ân

BC kết quả giám sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo

BC kết quả giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với các Miền núi, vùng cao

BC kết quả giám sát thực trạng ô nhiễm môi trường và các biện pháp xử lý

BC kết quả giám sát về tình hình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 11/11/2016

QĐ V/v phân công nghiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân,nhiệm kỳ 2016-2021

QĐ V/v phê duyệt danh sách các hộ nghèo đủ điều kiện được hổ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão,lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Hoài Ân

Thông báo về việc xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân, năm học 2016-2017

Về việc Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2016

V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ

Về việc Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Người cao tuổi huyện Hoài Ân năm 2016

V/v hồ sơ trình thẩm định thiết kế BVTC dự toán Tiểu dự án, Nâng cấp,cải tạo tiến đường ĐT.630 đoạn Quốc lộ 1 - Ngã tư Kim Sơn

Về việc hổ trợ kinh phí cho người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg năm 2016

Về việc báo cáo Sơ kết 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

Kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 19/8/2016

Về việc treo Quốc kỳ và viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niện 71 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh ngày 2/9/2016

Thông báo về việc hoãn tổ chức Hội nghị trực báo ngày 29/4/2016

Danh sách kèm theo Quyết định số 32/UBBC ngày 25/4/2016 Quyết định về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoài Ân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử

Quyết định về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoài Ân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử

Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2016)

Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Phi Long,Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 18/3/2016

Về việc phân chia khu vực bỏ phiếu và thành lập Tổ bầu cử.

Về việc tổng hợp báo cáo những vướng mắc trong công tác bầu cử.

Về việc chế độ thông tin, báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử.

Về việc thực hiện báo cáo nhanh công tác bầu cử

Chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Hoài Ân

Thông báo về việc phân công các thành viên Ủy ban bầu cử huyện Hoài Ân.

Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử huyện Hoài Ân

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử ở xã, Thị trấn.

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Về việc hướng dẫn phân chia các đơn vị bầu cử và xác định số đại biểu HĐND được bầu, số lượng người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử.

Thông báo kết luận trực báo của Chủ tịch Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 04/3/2016

Thông báo chương trình thăm, chúc Tết và các hoạt động trước trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân-2016

Thông báo phân công trực tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016

Thư của huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, ủy ban nhân dân huyện, UBMTTQVN huyện Hoài Ân

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Thông báo về việc nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2016

Về việc tăng cường công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn huyện.

Thông báo kết luận trực báo của đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị trực báo ngày 11/12/2015

Giấy mời UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Về việc thực hiện các thủ tục tham gia BHYT,BHXh,BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử.

     Video
  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Văn bản pháp luật
Công báo
Văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương
Đánh giá mức độ hài lòng
UBND huyện
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               27
  Số lượt truy cập: 684957
 

Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ÂN
Địa chỉ:Thị trấn Tăng Bạt Hổ - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định
Điện thoại:056 3870713 - Fax: 056 3870285.
Email:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ủy Ban nhân dân huyện Hoài Ân