THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN
Số hiệu văn bản: 2804/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 2018-08-21
Hình thức văn bản: Quyết định  
Lĩnh vực: Nội chính
Cấp ban hành: Huyện
Cơ quan ban hành: UBND huyện
Người ký văn bản: Hoàng Phi Long
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức xã, thị trấn năm 2018