THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN
Số hiệu văn bản: 500/UBND-VX
Ngày ban hành: 2018-11-02
Hình thức văn bản: Công văn  
Lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội
Cấp ban hành: Huyện
Cơ quan ban hành: UBND huyện
Người ký văn bản: 500/UBND-VX
Trích yếu nội dung: V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn huyện