THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN
Số hiệu văn bản: 499/UBND-VP
Ngày ban hành: 2018-11-02
Hình thức văn bản: Công văn  
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo
Cấp ban hành: Huyện
Cơ quan ban hành: UBND huyện
Người ký văn bản: Hoàng Phi Long
Trích yếu nội dung: V/v báo cáo tổng họp kết quả năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019