THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN
Số hiệu văn bản: 12/TB-PTQĐ
Ngày ban hành: 2018-11-05
Hình thức văn bản: Thông báo  
Lĩnh vực: Kinh tế
Cấp ban hành: Huyện
Cơ quan ban hành: Trung tâm phát triển quỹ đất
Người ký văn bản: Võ Văn Đức
Trích yếu nội dung: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Ân Hảo Tây, Ân Thạnh, Ân Hữu