Tổng hợp công khai

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1 13/TB-TCKH Phòng TC-KH29-03-2019V/v thanh lý tài sản