Cập nhật ngày : 11-04-2017

Hoài Ân: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan Nhà nước đóng vai trò quan trong trong việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Vì vậy, trong thời gian qua, UBND huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị về CNTT của UBND huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT. Hệ thống mạng Internet được sử dụng là đường truyền cáp quang, kế nối mạng LAN nội bộ tại 9 cơ quan trong trụ sở UBND huyện; trên 90% cán bộ, công chức có máy tính cá nhân; hệ thống Idesk đã được cài đặt tại Văn phòng HĐND và UBND huyện và 100% cán bộ được cung cấp tài khoản sử dụng; phần mền Hệ thống Văn phòng điện tử được cài đặt đồng bộ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 3/1/2017.

Từ năm 2010, Trang thông tin điện tử được đưa vào sử dụng. Đến tháng 5 năm 2015 được nâng cấp với giao diện mới; thành lập Ban biên tập và ban hành Quy chế hoạt động. Từ đó đến nay, việc cập nhật tin bài phản ảnh các hoạt động và đăng tải các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện được duy trì.

Hiện nay, tại các cơ quan trên địa bàn huyện có 2 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Các cán bộ chuyên trách được tham gia các lớp tập huấn do Sở Thông tin và Truyền thôn tổ chức. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử cho cán bộ, công chức, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như cơ sở hạ tầng phục vụ cho ứng dụng CNTT tại 3 xã vùng cao Đăk Mang, Bok Tới, Ân Sơn còn hạn chế; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ còn gặp nhiều khó khăn…

Theo kế hoạch, năm 2017, huyện tiếp tụccủng cố, nâng cấp, mở rộng mạng LAN và trang bị máy tính cho các cơ quan, đơn vị; thực hiện dự án “một cửa” điện tử tại huyện; tăng cường sử dụng Hệ thống thư điện tử, Hệ thống Văn phòng điện tử; Cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của huyện nhằm tạo ra kênh thông tin chính thức của Uỷ ban nhân dân huyện, đảm bảo phổ biến các thông tin hoạt động và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. 


Tống BìnhKết quả: 2.3/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: