Cập nhật ngày : 16-01-2018

Hoài Ân: 8 thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính viễn thông

Thực hiện Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 20.9.2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vự bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, UBND huyện vừa ban hành thông báo danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện.

Theo đó, có 8 thủ tục danh mục được triển khai thực hiện, gồm: Cấp Giấp chứng nhận đăng ký doanh hộ cá thể; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doạnh hộ cá thể; đăng ký thay đổi lại nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể; cấp Giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ; cấp Giấy phép sửa chữa, cải tại nhà đối với nhà ở riêng lẻ; cấp lại Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ; điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ; gia hạn Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Thời gian thực hiện từ ngày 01.02.2018. Việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vự bưu chính viễn thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt thời gian cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục liên quan.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: