Cập nhật ngày : 08-08-2018

Giám sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng tại phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Sáng ngày 8.8, Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát tình hình thực hiện các chính sách tín dụng tại phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Thực hiện các chính sách tín dụng năm 2018, phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nhận ủy thác, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên tuyền các chủ trương, chính sách tín dụng đến nhân dân; rà soát đối tượng hưởng thụ, giải ngân kịp thời, đảm bảo theo quy định. Tính đến ngày 30.6 tổng dư nợ trên 339 tỷ đồng với 8.541 hộ vay, đạt 98,63% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ trên 170,8 tỷ đồng; ủy thác qua Hội Nông dân trên 110 tỷ đồng; ủy thác qua Hội Cựu Chiến binh trên 42 tỷ đồng; ủy thác qua Huyện đoàn trên 15,6 tỷ đồng đồng. Nguồn vốn trên được triển khai thực hiện 15 chương trình, tập trung dư nợ vào các chương trình như cho vay hộ nghèo trên 113 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo trên 54 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo trên 36 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên trên 33 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trên 40 tỷ đồng…Qua triển khai thực hiện một số địa phương tăng tưởng dư nợ khá như Ân Nghĩa, Ân Hữu, Ân Tường Đông. Cùng với công tác giải ngân, công tác kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng. Các Hội đoàn thể huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát 35 lượt xã, 39 lượt Tổ, 226 hộ vay vốn; các Hội đoàn thể địa phương kiểm tra 143 Tổ và 774 hộ vay vốn. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách tín dụng vẫn còn một số khó khăn như cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg và nhà ở phòng tránh bão lũ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg đạt thấp; một số Tổ tiết kiệm và vay vốn hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa phát triển được hội viên mới; công tác thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn còn gặp nhiều khó khăn…

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách kiến nghị, UBND huyện cần quan tâm tăng mức kinh phí chuyển từ ngân sách huyện để Phòng bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn giải quyết khó khăn trong việc cho vay các chương trình tín dụng đạt kết quả thấp.

Đoàn Giám sát đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chính sách tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Đồng thời đề nghị trong thời gian đến, Phòng tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách tín dụng mới; thực hiện rà soát, cho vay các chương trình đảm bảo theo các quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: