Cập nhật ngày : 11-10-2018

Huyện ủy Hoài Ân triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Ngày 10.10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoài Ân đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 (ảnh).Trong 9 tháng đầu năm, tình hình Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá: tổng diện tíchgieo trồng trên 10.744ha, đạt 67,8% kế hoạch; xây dựng quy trình VietGap cây bưởi da xanh và đang tiến hành các bước đăng ký nhãn hiệu tập thể sản phẩm “Bưởi Hoài Ân”; thu ngân sách địa phương trên 51 tỷ đồng, đạt 92,3%; Công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, đạt 78%.Quốc phòng - an ninhvà trật tự an toàn xã hội được giữ, đã hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018 đạt kết quả xuất sắc. Công tác giáo dục, y tế và các chính sách xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tốt.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng: tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân;thực hiện tốt việc nhất thể hóa chức danh cán bộ lãnh đạo một số cơ quan, đơn vịvà đang tiến hành sáp nhập một số cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đúng theo chủ trương của cấp trên; công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; chỉ đạo hoàn thành tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” cấp cơ sở năm 2018 theo kế hoạch.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018, trong 3 tháng cuối năm 2018, Huyện ủy Hoài Ân xác định tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện; tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 đảm bảo theo kế hoạch; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững và bảo vệ môi trường; triển khai tốt các phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu; tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự có chất lượng, đảm bảo giao quân năm 2019 đạt chỉ tiêu.


Hồ HậuKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: