Cập nhật ngày : 07-11-2018

Hoài Ân: Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính

Sáng ngày 7.11, UBND huyện Hoài Ân tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính cho gần 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện.


Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, các học viên được phổ biến một số nội dung: phương pháp xây dựng kế hoạch cải cách hành chính; thực hiện một cửa, một cửa liên thông và kiểm soát thủ tục hành chính; phạm vi tiếp nhận và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; khai thác dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; quy trình kiểm tra cải cách thủ tục hành chính; trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong cải cách hành chính;  xây dựng và nâng cao chất lượng đội nhũ cán bộ, công chức, viên chức; biểu mẫu đánh giá thủ tục hành chính; xây dựng báo cáo cải cách hành chính theo cấp huyện, cấp xã…

Thông qua Hội nghị, nhằm bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.


Tống BìnhKết quả: 1.3/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: