Cập nhật ngày : 17-12-2018

Hoài Ân: Công nhận mới 3 xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận các xã, phường, thị trấn thực hiện đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018.

Đối với huyện Hoài Ân, UBND tỉnh công nhận đạt mới các xã Đăk Mang, Bok Tới, Ân Tường Đông, các xã, thị trấn còn lại được công nhận tiếp tục duy trì. Như vậy, đến nay, 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế.

Theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7.11.2014 của Bộ Y tế, xã được công nhận đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế phải thực hiện đảm bảo các tiêu chí, cụ thể:Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng Trạm y tếxã; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; kế hoạch – tài chính; Ytế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; dân số - kế hoạch hóa gia đình; truyền thông - giáo dục sức khỏe.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: