Cập nhật ngày : 19-12-2018

Phân bổ trên 28 tấn gạo hỗ trợ nhân dân có diện tích lúa không sản xuất được

Ngày 19.12, UBND huyện Hoài Ân đã phân bổ 28.8 tấn gạo để hỗ trợ cho nhân dân bị thiếu đói do có đất lúa bị ngập úng, hạn hán, sa bồi, thủy phá không sản xuất được trong năm 2018. Số gạo trên từ nguồn hỗ trợ của Trung ương (ảnh).Trong đó, xã Ân Hảo Đông trên 14,8 tấn, xã Bok Tới trên 13,99 tấn. UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đến các địa phương, hướng dẫn hỗ trợ đảm bảo theo quy định.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: