Cập nhật ngày : 12-06-2019

Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa IX sẽ diễn ra trong 2 ngày

Ngày 11.6, Thường trực HĐND huyện đã ban hành thông báo thời gian và nội dung của kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12.7.  Tại kỳ họp sẽ thông qua một số nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 và Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;  Báo cáo kết quả công tác phòng chống Dịch tả heo Châu Phi thời gian qua và một số giải pháp thực hiện trong thời gian đến;Báo cáo kết quả thực hiện rà soát thực trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 05 của UBND huyện; Báo cáo kết quả chất lượng giáo dục học sinh năm học 2018 – 2019, thực hiện Đề án xác nhập các trường Tiểu học, luân chuyển cán bộ quản lý và công tác chuẩn bị cho năm học mới; Báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm  và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo và kết quả công tác phòng chống tội phạm, và vi phạp pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; Tờ trình về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết HĐND huyện trong thời gian giữa 2 kỳ họp; Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2020; Báo cáo thẩm tra của HĐND huyện...

 

Thường trực HĐND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện đôn đốc các cơ quan liên quan tiến hành soạn thảo các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện để phục vụ kỳ họp.


Tống BìnhKết quả: 1.7/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: