Cập nhật ngày : 05-07-2019

Hoài Ân: Sáp nhập 10 trường Tiểu học

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 26/9/2018 của Huyện ủy Hoài Ân về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”, UBND huyện đã rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường học.

Đến nay đã sáp nhập 10 trường Tiểu học thành 5 trường Tiểu học, cụ thể: Sáp nhập trường Tiểu học số 1 Ân Tường Tây và trường Tiểu học số 2 Ân Tường Tây thành trường Tiểu học Ân Tường Tây; trường Tiểu học số 1 Ân Nghĩa và trường Tiểu học số 2 Ân Nghĩa thành trường Tiểu học Ân Nghĩa; trường Tiểu học số 1 Ân Đức và trường Tiểu học số 2 Ân Đức thành trường Tiểu học Ân Đức; trường Tiểu học số 1 Ân Tín và trường Tiểu học số 2 Ân Tín thành trường Tiểu học Ân Tín; trường Tiểu họcÂn Thạnh và trường Tiểu học Tăng Doãn Văn thành trường Tiểu học Tăng Doãn Văn. Đồng thời luân chuyển 16 cán bộ quản lý các trường Tiểu học và Trung học cơ sở.

 

Việc sáp nhập được, luân chuyển được thực hiện theo quy định, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các điểm trường, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đề ra.


Tống BìnhKết quả: 1.7/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: