Cập nhật ngày : 05-07-2019

Huyện ủy Hoài Ân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 04.7, dưới sự chủ trì của các đồng chí Hoàng Anh Dũng, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Sáng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Phi Long, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Huyện ủy Hoài Ân khóa 24 tổ chức Hội nghi Ban chấp hành lần thứ 20 để đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới (ảnh).Trong 6 tháng đầu năm 2019 kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Văn hóa - xã hội nhiều mặt chuyển biến rõ nét. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời. Đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Huyện đã mở 15 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, học tập các nghị quyết và chuyên đề  “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”  có trên 1600 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đã  giám sát 35 tổ chức cơ sở đảng và 33 đảng viên, qua đó  đã phát hiện sai phạm và kỷ luật 12 đảng viên.

 

 Trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả, năng suất các loại cây trồng tăng khá; các mô hình trồng cây ăn trái theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được nhân rộng và phát triển. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch, nhất là dịch tả lợn Châu Phi đạt kết quả tốt, đã hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, kịp thời xử lý các trường hợp vị phạm.Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng giá trị trên 113,2 tỷ đồng, đạt 42,7% kế hoạch năm và tăng 19,5% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến chiếm 94,8%.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia thảo luận nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần được khắc phục. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Hoàng Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị yều cầu lãnh đạo các chi đảng bộ, các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần  tập  trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 như sau:Tập trung chỉ đạo chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; công tác chống hạn sản xuất hè thu; phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng; phòng chống tín dụng đen, ma túy… và một số nhiệm vụ quan trọng khác.


Văn HùngKết quả: 1.0/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: