Cập nhật ngày : 03-08-2019

Thống nhất nội dung, trình tự, cơ chế, thủ tục và biểu mẫu đề xuất thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ dịch tả heo Châu Phi

Để tạo điều kiện các đơn vị chuyên môn kiểm tra, tổng hợp thiệt hại đàn lợn do dịch tả heo Châu Phi gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản thống nhất một số nội dung, trình tự, cơ chế, thủ tục và biểu mẫu đề xuất thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ dịch tả heo Châu Phi.

Tải văn bản chi tiết tại đây 


BTKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: