Cập nhật ngày : 08-08-2019

Hoài Ân: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ chim yến

UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ chim yến trên địa bàn huyện.

Theo đó, các ngành chức năng, UBND cá xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tạm ngưng cấp Giấy phép xây dựng, nâng cấp, mở rộng cho các Dự án, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động dẫn dụ gây nuôi chim yến cho đến khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án quản lý, phát triển nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2032, tầm nhìn năm 2030 và hướng dẫn của Luật Chăn nuôi. Tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ sở dẫn dụ, các hoạt động gây nuôi chim yến. Đánh giá, phân loại và kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường. Định kỳ thu nhập mẫu để xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh; kiểm soát đột xuất khi có hiện tượng chim yến chết bất thường hoặc trong vùng xảy ra dịch cúm gia cầm. Thực hiện đảm bảo quy định về tiếng ồn dẫn dụ và chất thải trong hoạt đồng nuôi chim yến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Thông tư số 35/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 quy định về các hoạt động nuôi chim yến. Rà soát các vùng cấm, vùng hạn chế, vùng khuyến khích phát triển hoạt động nuôi chim yến. Thực hiện cam kết các cơ sở đang hoạt động dẫn dụ nuôi chim yến trên địa bàn không cơi nới, mở rộng và chấp hành các quy định về môi trường, phòng chống dịch bệnh; kịp thời báo với cơ quan chức năng khi phát hiện hoặc nghi chim yến mắc bệnh cúm gia cầm.


Tống BìnhKết quả: 2.5/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: