Cập nhật ngày : 21-08-2019

Hoài Ân: Hội Khuyến học huyện tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng 21.8, Hội Khuyến học huyện Hoài Ân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự có đồng chí Trần Văn Thọ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đồng chí Phạm Minh Sáng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện.Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và sự nổ lực của các cấp Hội, công tác khuyến học - khuyên tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 15/15 xã, thị trấn, 35/37 cơ quan, đơn vị cấp huyện có tổ chức Hội với trên 17.000 hội viên, chiếm 20,8% trong tổng số dân; 5.944 “Gia đình học tập”, 18 “Dòng họ học tập”; 48 “Cộng đồng học tập”. Các tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở đã vận động, đóng góp trên 4,8 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện cho trên 40.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; giúp các thầy, cô giáo có hoàn cảnh khó khăn yên tâm giảng dạy.

 

Tại Đại hội, các Đại biểu đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và thông qua dự thảo Nghị quyết với các chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ: Số hội viên từ 30%-35% tổng số dân; 100% số thôn, cơ quan, đơn vị có tổ chức Khuyến học và hoạt động theo Điều Lệ; 100% xã, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có chất lượng; tăng 5% kinh phí khen thưởng so với đầu nhiệm kỳ; 80% gia đình hội viên được công nhận “Gia đình hiếu học”; mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 01 Ban khuyến học dòng họ…

 

Để hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tích cực vận động, đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học - khuyến tài; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điểm hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào.

 

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2018 cho Hội Khuyến học huyện Hoài Ân.Hội Khuyến học tỉnh và UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 18 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trong nhiệm kỳ qua.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: