Cập nhật ngày : 28-08-2019

Hoài Ân: Hỗ trợ 622 triệu đồng thực hiện Chương trình 135

UBND huyện vừa ban hành Quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) năm 2019 cho xã Ân Sơn, Đăk Mang, Bok Tới.

Theo đó, tổng kinh phí được phê duyệt là 622 triệu đồng. Trong đó, xã Ân Sơn: 177 triệu đồng, Đăk Mang: 214 triệu đồng, Bok Tới: 231 triệu đồng. Số tiền trên sẽ hỗ trợ cho nhân dân cây giống bưởi da xanh, lúa lai, bê, gà giống và tập huấn kỹ thuật sản xuất.

 

UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo đúng quy định.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: