Cập nhật ngày : 31-08-2019

HĐND huyện giám sát công tác thi hành án dân sự

Sáng ngày 30.8, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện về giám sát công tác thi hành án dân sự.

Theo báo cáo, từ ngày 01/10/2017 đến 31/7/2019 tổng số việc thụ lý 1.380; trong đó, số vụ việc có điều kiện giải quyết 923; số việc đã giải quyết 639. Việc chưa được giải quyết chuyển sang kỳ sau 368, trong đó việc chưa có điều kiện thi hành 192 việc. Tổng số tiền theo vụ việc thụ lý trên 43 tỷ đồng, đã giải quyết gần 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đảm bảo theo quy định, đã tiếp 204 lượt công dân và giải quyết 4 đơn khiếu nại. Công tác phối hợp với các đơn vị được triển khai chặt chẽ, công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ được thực hiện thường xuyên, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tại đơn vị và trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện thi hành án vẫn còn một số vướng mắc như: Số việc kéo dài nhưng chưa có điều kiện thi hành vẫn còn cao; đương sự đi khỏi nơi cư trú gây khó khăn cho việc liên hệ để thi hành án; có sự chênh lệch giữa tài sản được kê biên và số tiền thi hành án cao; số án thụ lý ngày càng tăng về số lượng và số tiền, một số đương sự phải thi hành một lúc nhiều quyết định…

 

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự kiến nghị một số vấn đề: Huyện ủy tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự để giải quyết các vụ việc, nhất là các vụ kéo dài, vượt cấp; UBND huyện hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động liên quan đến thi hành án…

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh và đề nghị Chi cụ thi hành án dân sự thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án, kịp thời tham mưu, đề xuất thủ trưởng đơn vị giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết các vụ việc tồn đòng kéo dài; đồng thời đề xuất Huyện ủy, UBND huyện trực tiếp chỉ đạo các việc cụ thể khi phát sinh những tình huống phức tạp, tuyệt đối không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người, gây điểm nóng.


Tống BìnhKết quả: 3.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: