Cập nhật ngày : 31-08-2019

Hoài Ân: Triển khai tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2019

Nhằm thể hiện sự quan tâm hơn nữa của Đảng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội đối với trẻ em; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện trong một xã hội an toàn, lành mạnh và công bằng, UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huy động các nguồn lực xã hội, tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em tại địa phương trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; đặc biệt quan tâm đến trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ em bị tàn tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, tổ chức điểm vui Tết Trung thu của huyện; chuẩn bị các điều kiện, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện đi thăm, tặng quà cho học sinh một số điểm trường. Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Đội quản lý thị trường số 1 và các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm; tập trung kiểm tra các loại bánh, kẹo, nước uống có nhu cầu cao trong dịp Tết Trung thu; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phối hợp với cơ quan, đơn vị tuyên truyền rộng rãi Luật Trẻ em 2016, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về tăng cường giải pháp phòng, chống, bạo lực, xâm hại trẻ em trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

UBND đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và các Hội, đoàn thể huyện có kế hoạch chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể vận động hội viên, đoàn viên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết Trung thu. Đồng thời phối hợp thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như: xây dựng “xã, thị trấn phù hợp với trẻ em”, “phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, “phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em”, xây dựng “ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn , trường học thân thiện” cho trẻ em…


Tống BìnhKết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan: