Cập nhật ngày : 04-09-2019

Hoài Ân: Tập trung kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu

Nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống tập trung các mặt hàng thực phẩm có nhu cầu cao trong dịp Tết Trung thu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, UBND huyện vừa ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.

Theo kế hoạch sẽ tập trung các hoạt động tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, yêu cầu về kiến thức thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm theo các quy định của Chính phủ và liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương; các quy định về điều kiện vệ sinh nơi bán sản phẩm, quy định về nhập khẩu thực phẩm, quy định về vệ sinh cá nhân người kinh doanh thực phẩm. Phổ biến kiến thức, thực hành hướng dẫn lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Đồng thời, tiến hành kiểm tra đột xuất, trực tiếp việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; trong quá trình kiểm tra, sẽ kiểm tra thực tế tại nơi sản xuất, kinh doanh, khu vực bảo quản thực phẩm, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, cách thức ghi nhãn sản phẩm, phụ gia chế biến, bao bì chứa đựng sản phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, việc nhập khẩu sản phẩm hoặc bán thành phẩm; tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng vệ sinh an toàn theo quy định... lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính (nếu có) để xử lý theo quy định của pháp luật. Các Đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải thực hiện xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không để các sản phẩm không đảm bảo ATTP, không rõ nguồn gốc, không nhãn mác hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường, đình chỉ ngay hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống không đảm bảo điều kiện ATTP…

 

UBND huyện giaoPhòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và các cơ quan liên quan; UBND xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ về quản lý ATTP được quy định tại Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Thời gian tổ chức các hoạt động từ ngày từ 3/9/2019 đến hết ngày 17/9/2019.


Tống BìnhKết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan: