Cập nhật ngày : 27-09-2019

Hoài Ân: Thành lập BCĐ ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ xây dựng mô hình sản xuất bưởi Da xanh và Dừa Xiêm theo hướng VietGap

UBND huyện vừa ban hành Quyết định thành lập BCĐ ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ xây dựng mô hình sản xuất bưởi Da xanh và dừa Xiêm theo hướng VietGap trên địa bàn huyện Hoài Ân.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo cáo trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cán bộ phối hợp các địa phương và các ngành liên quan triển tổ chức thực hiện dự án; UBND các xã, thị trấn trên cơ sở diện tích đất nông nghiệp trồng cây lâm nghiệp đã xử lý và diện tích đã khai thác trong quy hoạch, bố trí diện tích tập trung và lựa chọn các hộ gia đình đủ nguồn lực để thực hiện dự án; Phòng Tài nguyên - Môi trường hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và và kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp; Phòng Tài chính - Kế hoạch, tham mưu bố trí nguồn vốn đối ứng đúng tiến độ và quản lý tài chính giải ngân theo quy định; Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Hội Nông dân huyện tăng cường hỗ trợ thực hiện các nội dung dự án. Viện khoa học kỹ thuật duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ, cử cán bộ chuyển giao công nghệ…cho địa phương.

 

Được biết, dự án xây dựng mô hình sản xuất bưởi Da xanh và Dừa Xiêm theo hướng VietGap trên địa bàn huyện Hoài Ân được triển khai thực hiện với 70ha; trong đó, 45ha bưởi da xanh và 25 ha Dừa Xiêm từ nguồn vốn của Bộ Khoa học - Công nghệ hỗ trợ trên 5,4 tỷ đồng.


Tống BìnhKết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan: