Cập nhật ngày : 03-10-2019

Hoài Ân: Đề nghị đánh giá, xếp hạng và công nhận 2 sản phẩm OCOP

UBND huyện vừa có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh và Hội đồng OCOP (Hội đồng đánh giá, xếp hạng và công nhận mỗi xã 01 sản phẩm) đánh giá, xếp hạng và công nhận đối với sản phẩm “Bưởi Hoài Ân” và “Trà Gò Loi”.

Theo đó, 02 sản phẩm này đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận nhãn hiệu. Hiện nay, trên địa bàn huyện, tổng diện tích cây bưởi trên 250ha, tập trung chủ yếu tại các xã Ân Thạnh, Ân Tín, Ân Đức, Ân Mỹ, Ân Tường Đông; diện tích cho thu hoạch trên 50ha, năng suất bình quân đạt 69 tạ/ha, doanh thu trên 200 triệu đồng/năm/ha. Diện tích cây chè trên 25ha, tập trung chủ yếu tại xã Ân Tường Tây và phân tán các xã Ân Đức, Ân Hữu, Ân Tường Đông; diện tích cho thu hoạch gần 6ha, năng suất bình quân 70 tạ/ha, doanh thu trên 400 triệu đồng/ha/năm. Trong thời gian đến, Huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các hộ nông dân, các hộ sản xuất kinh doanh thực hiện đảm bảo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap); đồng thời phát triển diện tích theo Đề án đã được quy hoạch.

 

Việc đánh giá, xếp loại và công nhận các sản phẩm nông nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện.


Tống BìnhKết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan: