Cập nhật ngày : 03-10-2019

Hoài Ân: Phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 2.10, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. Tham dự có đồng chí Hoàng Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Thơm, PCT. Thường trực HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Phong, PCT UBND huyện cùng lãnh đạo các ngành, địa phương.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp được ổn định và phát triển, tổng diện tích gieo trồng trên 10.739 ha, năng suất một số loại cây trông đạt khá, nhất là cây lúa đạt trên 69,9 tạ/ha; diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng 819 ha. Tiếp tục thực hiện mô hình sản xuất một số loại cây trồng có thế mạnh tại địa phương với diện tích trên 17ha (Cây chè và Bưởi da xanh). Tăng cường công tác phòng chống dịch, nhất là dịch tả heo Châu Phi; hiện nay đàn heo 252.000 con; đàn trâu bò trên 20.500 con, đàn gia cầm trên 650.000 con. Tập trung các nguồn lực hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại xã Ân Mỹ và xây dựng xã Ân Tín đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-202. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoán sản được tăng cường, hoàn thành và công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2019; tiếp tục Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện tại các địa phương; xử lý 304/342ha diện tích trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp.  Trên lĩnh vực CN-TTCN, Thương mại -Dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tổng giá trị đạt trên 1.518 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên 71,9 tỷ đồng, các hoạt động tín dụng đảm bảo theo quy định.

 

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, các phong trào mũi nhọn đạt nhiều kết quả. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng, các chế độ chính sách đối với người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đúng quy định; tổ chức đào tào nghề cho 215 lao động nông thôn, hỗ trợ 147 lao động xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; các chương trình y tế quốc gia, các chỉ tiêu dân số thực hiện có kết quả tích cực. Tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc 3 xã vùng cao huyện Hoài Ân lần thứ XI và tham gia Ngày hội các dân tộc miền núi cấp tỉnh lần thứ XV. Hệ thống chính quyền được củng cố kiện toàn. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Dũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế như thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại một số địa phương trên các lĩnh vực chưa được chặt chẽ, nhất là lĩnh vực đất đai; công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi có lúc, có nơi chưa chủ động. Đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề như tập trung sản xuất đảm bảo thắng lợi vụ Đông Xuân; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng tại một số địa bàn trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình vượt lũ; tăng cường công tác kỷ cương, kỷ luật hành chính nhà nước tại các đơn vị; trước mắt thực hiện kế hoạch giao quân năm 2020, đảm bảo theo kế hoạch.

 

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:  Tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, chú trọng hỗ trợ nhân dân sản xuất các loại cây trồng có thế mạnh tại địa phương theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi; tổ chức tiêm vaccin gia súc, gia cầm đợt 2/2019 đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao; tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại xã Ân Tín; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của UBND huyện về tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các công trình, đảm bảo theo quy định...Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019.


Tống BìnhKết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan: