Cập nhật ngày : 10-10-2019

Hoài Ân: Huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em

Nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em; hỗ trợ trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, UBND huyện Hoài Ân vừa ban hành Kế hoạch triển khai hoạch thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực để hỗ trợ cho trẻ em;điều phối việc hỗ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi về khám chữa bệnh, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi Mầm non, Tiểu học; vui chơi giải trí cho trẻ em; đồ dung học tập, quần áo cho trẻ em phù hợp theo độ tuổi. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hàng năm, xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực, lồng ghép, sử dụng các nguồn lực một cách công khai, minh bạch, tránh chồng chéo trùng lặp giữa các ngành. Đa dạng hóa nguồn lực, phương thức hỗ trợ phù hợp với yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ. Tiếp nhận, phân phối và triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của địa phương và đối tượng được hỗ trợ. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực thực hiện Kế hoạch.

 

UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai vận động nguồn lực hỗ trợ đồ dung học tập, quần áo và các hỗ trợ khác.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: