Cập nhật ngày : 03-11-2019

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp, thời tiết nguy hiểm và nguy cơ xảy ra lũ lụt trên địa bàn tỉnh

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp, thời tiết nguy hiểm ở Biển Đông và khu vực Trung Bộ, ngày 3.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã ký ban hành Văn bản số 6683/UBND-KT về việc ứng phó với vùng áp thấp, thời tiết nguy hiểm và nguy cơ xảy ra lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

Xem văn bản chi tiết tại đây


BTKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: