• Khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính

    Tiếp tục thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

  • Hoài Ân: Triển khai công tác cải cách hành chính

    Sáng ngày 12.4, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công bố chỉ số cải các hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huện chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các ngành, địa phương…
Các tin liên quan: