• Hoài Ân: Tập huấn chứng thư số, chữ ký số điện tử

  Ngày 10.10, UBND huyện Hoài Ân phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn chứng thư số, chữ ký số điện tử cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác văn thư tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (ảnh).

 • Hoài Ân: Tập huấn phầm mềm một cửa điện tử liên thông

  Ngày 3.10, huyện Hoài Ân phối hợp với VNPT Bình Định tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông cho trên 80 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trực tiếp tham gia thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị (Ảnh).

 • Khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính

  Tiếp tục thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

 • Hoài Ân: Triển khai công tác cải cách hành chính

  Sáng ngày 12.4, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công bố chỉ số cải các hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huện chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các ngành, địa phương…
Các tin liên quan: