• Ân Tường Tây phấn đấu về đích đúng tiến độ

    Là 1 trong 2 xã được huyện chọn làm điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đọan 2011- 2015. Sau 4 năm thực hiện, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân; đến nay xã Ân Tường Tây hoàn thành 16/19 tiêu chí, phấn đấu đến tháng 9/2015 sẽ hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, về đích đúng tiến độ
Các tin liên quan: