• Hoài Ân: Phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

    Sáng ngày 2.10, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. Tham dự có đồng chí Hoàng Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Thơm, PCT. Thường trực HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Phong, PCT UBND huyện cùng lãnh đạo các ngành, địa phương.
Các tin liên quan: