• Hoài Ân: 2 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể

    Ông Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết, đến nay, huyện có 2 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể gồm: “Trà Gò Loi” và “Bưởi Hoài Ân”.
Các tin liên quan: