Thường trực HĐND

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  KHÓA IX

NHIỆM KỲ 2016-2021

 

1.  Ông: Hoàng Anh Dũng - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông: Trần Văn Thơm - Phó Chủ tịch HĐND huyện

3.  Ông: Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

4. Bà : Lê Thị Ái Nương - Trưởng ban Pháp chế