DM_TTHC_TN_MT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

 

 LĨNH VỰC: TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG

 

STT

TÊN DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

01

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện (trường hợp đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai)

Xem chi tiết

02

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đấtđể xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Xem chi tiết

03

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Xem chi tiết

04

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối vớihộ gia đình, cá nhân

Xem chi tiết

05

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Xem chi tiết

06

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Xem chi tiết

07

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Xem chi tiết

08

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

Xem chi tiết

09

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Xem chi tiết

10

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Xem chi tiết

11

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Xem chi tiết