DM_GD_DT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Xem chi tiết

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáodục

Xem chi tiết

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trởlại

Xem chi tiết

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơsở

Xem chi tiết

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâptrường)

Xem chi tiết

6

Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bántrú

Xem chi tiết

7

Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt độnggiáo dục

Xem chi tiết

8

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bántrú

Xem chi tiết

9

Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bántrú

Xem chi tiết

10

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tưthục

Xem chi tiết

11

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáodục

Xem chi tiết

12

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trởlại

Xem chi tiết

13

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Xem chi tiết

14

Thủ tục giải thể trường tiểu học(theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểuhọc).

Xem chi tiết

15

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộngđồng

Xem chi tiết

16

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trởlại

Xem chi tiết

17

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơsở

Xem chi tiết

18

Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp họccao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáodục

Xem chi tiết

19

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tưthục

Xem chi tiết

20

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻhoạt động giáodục

Xem chi tiết

21

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trởlại

Xem chi tiết

22

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhàtrẻ

Xem chi tiết

23

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thànhlập)

Xem chi tiết

24

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chƣơng trình trung học cơsở

Xem chi tiết

25

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mùchữ

Xem chi tiết

26

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấpxã

Xem chi tiết

27

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tốithiểu

Xem chi tiết

28

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non cônglập

Xem chi tiết

29

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dânlập

Xem chi tiết

30

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơsở

Xem chi tiết

31

Tiếp nhận đối tượng học bổ túcTHCS

Xem chi tiết

32

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơsở

Xem chi tiết

33

Chuyển trường đối với học sinh tiểuhọc

Xem chi tiết

34

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Xem chi tiết

35

Thủ tục hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ítngười.

Xem chi tiết

36

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốntuổi

Xem chi tiết

37

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nămtuổi

Xem chi tiết

38

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáodục

Xem chi tiết

39

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chínhkhóa

Xem chi tiết

40

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú(PTDTNT)

Xem chi tiết

41

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứngchỉ

Xem chi tiết