YT_TTHC_3

3. Thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận kiến thức (XNKT) về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thủ tục

Cấp giấy XNKT về ATTPđối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Cơ sở đến đăng ký XNKT về ATTP tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện và điền vào mẫu Đơn đề nghị XNKT về ATTP

- Cơ sở

- Bộ phận một cửa

Khi cơ sở đến đăng ký 

- Tổ chức:Mẫu số 06 Danh sách đề nghị XNKT

- Cá nhân: Mẫu số 07

B2

Bộ phận một cửa chuyển Đơn đề nghị của cơ sở đến Phòng Y tế

Bộ phận một cửa

02 ngày làm việc

 

B3

Phòng Y tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Phòng Y tế

03 ngày làm việc

 

B4

Phòng Y tế thông báo thời gian tiến hành XNKT về ATTP cho cơ sở

Phòng Y tế

05 ngày làm việc

 

B5

Phòng Y tế tổ chức đánh giá kiến thức về ATTP cho cơ sở bằng Bộ câu hỏi.

- Phòng Y tế

- Cơ sở

01 ngày làm việc 

Bộ câu hỏi ban hành theo QĐ số 37/QĐ-ATTP ngày 02/2/2015

B6

- Phòng Y tế đánh giá bài kiểm tra, lập danh sách kết quả XNKT và cho in ấn Giấy XNKT về ATTP (kèm Danh sách nếu là tổ chức) của cơ sở đạt yêu cầu.

Phòng Y tế

01 ngày làm việc

- Danh sách kết quả XNKT: Phụ lục 1

- Mẫu giấy XNKT:

+ Tổ chức:Mẫu số 08Danh sách XNKT

+ Cá nhân:Mẫu số 09

B7

- Trình lãnh đạo duyệt Giấy XNKT (kèm Danh sách nếu là tổ chức)

- Chuyển Giấy XNKT đã duyệt (kèm Danh sách nếu là tổ chức) và Sổ theo dõi được XNKT đến bộ phận một cửa để cấp trả cho cơ sở.

- Lãnh đạo

- Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

Sổ theo dõi: Phụ lục 2

B8

Cấp Giấy XNKT về ATTP cho cơ sở và ký nhận

Bộ phận một cửa

 

Sổ theo dõi: Phụ lục 2

Cách thức thực hiện

 

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: Mẫu số 06 (kèm Bản danh sách các đối tượng đề nghị XNKT) và Mẫu số 07 theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT.

2. Nếu là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức). Cá nhân: Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân.

3. Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

II. Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

 

- 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ)

- 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp Giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá kiến thức và đạt từ 80% số câu trả lời đúng trở lên)

Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Giấy Xác nhận kiến thức về ATTP

Phí và lệ phí

 

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/lần/người

(Quy định tại Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016)

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

- Giấy xác nhận kiến thức về ATTP được cấp cho những người trả lời đúng từ 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành theo Quyết định số 37/QĐ-ATTP.

- Nội dung bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về ATTP.

Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính

 

1. Luật ATTP năm 2010;

3.  Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý ATTP đối với cơ sở kinh doanh DVAU

3. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thươnghướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

4. Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác ATVSTP.

2. Hồ sơ lưu: bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu

1

Mẫu số 06 hoặc Mẫu số 07:Đơn đề nghị và danh sách các đối tượng XNKT (nếu là tổ chức) theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT

2

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc chứng minh nhân dân

3

Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí

4

Phụ lục 1: Kết quả xác nhận kiến thức về ATTP

5

Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức của cơ sở

6

Phụ lục 2: Sổ theo dõi cấp GXN kiến thức về ATTP

Hồ sơ được lưu tại Phòng Y tế, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Tải mẫu đơn:

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: Mẫu số 06 (kèm Bản danh sách các đối tượng đề nghị XNKT) và Mẫu số 07 theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT.