DM_TTHC_LDTB_XH

 

 LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

01

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng LĐ-TB&XH

Xem chi tiết

02

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng LĐ-TB&XH.

Xem chi tiết

03

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng LĐ-TB&XH.

Xem chi tiết

04

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng LĐ-TB&XH.

Xem chi tiết

05

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng LĐ-TB&XH.

Xem chi tiết

06

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khănvào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Xem chi tiết

07

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Xem chi tiết

08

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Xem chi tiết

09

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Xem chi tiết

10

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.

Xem chi tiết

11

 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

Xem chi tiết

12

Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

Xem chi tiết

13

Thủ tục điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp hàng tháng.

Xem chi tiết

14

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xem chi tiết

15

15. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xem chi tiết

16

Thủ tục hỗ trợ chi mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội ( Được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng).

Xem chi tiết

17

Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc.

Xem chi tiết

18

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội.

Xem chi tiết

19

 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc nuôi dưỡng.

Xem chi tiết

20

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bảo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;  trẻ em, người lang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Xem chi tiết

21

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.

Xem chi tiết

22

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện.

Xem chi tiết

23

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện.

Xem chi tiết

24

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi).

Xem chi tiết

25

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xem chi tiết

26

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xem chi tiết

27

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

Xem chi tiết

28

 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng).

Xem chi tiết

29

Hỗ trợ chi phí mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.

Xem chi tiết

30

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Xem chi tiết

31

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng.

Xem chi tiết

32

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng.

Xem chi tiết

33

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

Xem chi tiết

34

Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Xem chi tiết

35

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động.

Xem chi tiết

36

 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng  Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem chi tiết

37

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Xem chi tiết

38

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng.

Xem chi tiết

39

 Hỗ trợ văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

Xem chi tiết

40

Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.

Xem chi tiết

41

Miễn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.

Xem chi tiết