LDTBXH_23

23. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện.

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1. Trình tực thực hiện:

          * Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

          - Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện - nơi đã thành lập Trung tâm, (sau đây gọi là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện).

          - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

          + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận lập biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

          + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

          - Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý.

          * Bước 2. Xử lý hồ sơ

          Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét tính hợp lệ, thẩm định hồ sơ.

          - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động.

          - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải có văn bản yêu cầu bổ sung chuyển đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện để thông báo đến cho người đứng đơn biết để hoàn thiện.

          * Bước 3. Trả kết quả

          - Tổ chức, cá nhân mang biên nhận đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện để nhận kết quả.

          * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

          + Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

          + Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” UBND các huyện Hoài Ân.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép;

+ Giấy tờ chứng minh, giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị hư hỏng (đối với trường hợp cấp lại giấy phép);

+ Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ (đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép).

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

4. Thời gian trả kết quả: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân trong nước

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TB&XH

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh về nội dung.

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( nếu có và đính kèm):

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật 51/2010/QH12 ngày 17/6/2012; Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011; Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012.