LDTBXH_38

38.Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng.

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1.  Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ đề nghị của đối tượng và Sổ quản lý cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình để cấp giấy giới thiệu đối tượng đi làm dụng cụ chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng đến cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng gần nhất (mẫu số 03-GGT).

          + Bước 2: Căn cứ xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào giấy giới thiệu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh toán tiền đi lại và tiền ăn cho đối tượng.

          2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” UBND các huyện Hoài Ân.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đề nghị của đối tượng và Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

4. Thời gian trả kết quả: Không quy định.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Đối tượng người có công

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động TBXH

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiền hỗ trợ đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, phục hồi chức năng.

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( nếu có và đính kèm):

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có):

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

           Thông tư liên tịch số13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày03/6/2014 hướng dẫn chếđộđiều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp hương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

          + Nghịđịnh số31/2013/NĐ-CP ngày9 tháng4 năm2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành  Pháp lệnhưuđãi Người có công với cách mạng;

          + Thông tư liên tịch số13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày03/6/2014 hướng dẫn chếđộđiều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp hương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.