GDDT_7

Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt độnggiáo dục

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính

 1. Trình tự thựchiện:

a) Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho nhà trường nêu rõ lý do và hướng giảiquyết.

 1. Cách thức thựchiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

 1. Thành phần, số lượng hồsơ:

Hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

3. Thời gian giải quyết và đôi đượng thực hiện thủ tục hành chính

 1. Thời hạn giảiquyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 1. Đối tượng thựchiện

Trường phổ thông dân tộc bán trú.

 1. Cơ quan thựchiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 1. Kết quả thựchiện

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4. Phí- Lệ phí

 Không có.

5. Tên mẫu, tờ khai

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai

Không.

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính
 2. Có quyết định thành lập trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 3. Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục tương ứng với từng cấp học theo quy định tại Nghị định này và có thêm các điều kiện sauđây:
 4. Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tổ chức dạy học 2buổi/ngày;
 5. Có các công trình phục vụ cho quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh bán trú: Phòng trực nội trú, nhà ở nội trú; nhà bếp, nhà ăn, nhà tắm; công trình vệ sinh, nước sạch và các trang thiết bị kèm theo côngtrình;
 6. Các dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí cho học sinh bántrú.
 7. Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn và thuận lợi cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên.
 8. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học tươngứng.

đ) Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông dân tộc bán trú.

 1. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bántrú.

g) Có quy định về tổ chức hoạt động bán trú của trường.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.