GDDT_11

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáodục

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục hành chính

 1. Trình tự thựchiện:
 2. Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáodục;
 3. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giảiquyết.

Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường tiểu học không được cho phép hoạt động giáo dục thì Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp  huyện quyết định hủy bỏ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lậptrường.

 1. Cách thức thựchiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

 1. Thành phần, số lượng hồsơ

Hồ sơ gồm:

 1. Tờ trình cho phép hoạt động giáodục;
 2. Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lậptrường;
 3. Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện để trường tiểu học hoạt động giáodục.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

3. Thời gian giải quyết và đôi đượng thực hiện thủ tục hành chính

 1. Thời hạn giảiquyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 1. Đối tượng thựchiện

Trường tiểu học

 1. Cơ quan thựchiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 1. Kết quả thựchiện

Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4. Phí- Lệ phí

 Không có.

5. Tên mẫu, tờ khai

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai

Không.

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính
 2. Có quyết định về việc thành lập hoặc cho phép thành lậptrường.
 3. Đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáodục:
  • Diện tích khu đất xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp,      số học sinh và đặc điểm vùng miền với bình quân tối thiểu 10 m2cho một học sinh đối với khu vực nông thôn, miền núi; 06 m2 cho một học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã. Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích sử dụng đất bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định; Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm lập đề án báo cáo việc sử dụng diện tích thay thế và phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phêduyệt;
   • Cơ cấu khối công trình gồm:

Hàng rào bảo vệ khuôn viên trường; cổng trường; biển tên trường; phòng học; phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng; văn phòng; phòng họp, phòng giáo viên; thư viện; phòng thiết bị giáo dục; phòng máy tính; phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng y tế trường học; phòng bảovệ;

Phòng giáo dục nghệ thuật; phòng học nghe nhìn; phòng tham vấn học sinh; phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập; phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đanăng;

Khu vệ sinh riêng cho nam, nữ, giáo viên, học sinh, học sinh khuyết tật; khu chứa rác và hệ thống cấp thoát nước bảo đảm vệ sinh; khu để xe cho học sinh, giáo viên và nhân viên; khu đất làm sân chơi, sân tập có diện tích không dưới 30% diện tích khu đất của trường; sân chơi phải bằng phẳng có cây bóng mát; sân tập phù hợp và bảo đảm an toàn cho học sinh;

Khu nhà ăn, nhà nghỉ bảo đảm điều kiện sức khỏe cho học sinh học bán trú; khu vệ sinh riêng cho mỗi tầng nhà, mỗi dãy phòng học; khu bể bơi; khu thể dục thể thao có đồ chơi, thiết bị vận động cho học sinh.

 • Bảo đảm có đủ thiết bị giáo dục ít nhất theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phục vụ kịp thời các yêu cầu về thiết bị dạy học cho giáo viên và họcsinh.
 • Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho người học, người dạy và người laođộng.
 • Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với giáo dục tiểuhọc.

đ) Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáodục.

 1. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáodục.
  1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.