GDDT_17

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

 1. Trình tự thựchiện
 2. Lớp năng khiếu thể dục thể thao trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở do hiệu trưởng nhà trường đềnghị;
 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện hiệp y trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thànhlập.
  1. Cách thức thựchiện

Không quy định.

 1. Thành phần, số lượng bộ hồsơ

Không quy định.

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

 1. Thời hạn giảiquyết

Không quy định.

 1. Đối tượng thựchiện

Trường tiểu học, trường trung học cơ sở.

 1. Cơ quan thựchiện
 2. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện;
  1. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đàotạo;
  2. Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý thể dục thể thao cấphuyện.
  3. Kết quả thựchiện

Quyết định thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai

Không có.

 1. Yêu cầu, điềukiện
 2. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn bảo đảm để dạy kiến thức phổ thông ở các cấp học tương ứng. Có đội ngũ huấn luyện viên đủ trình độ để huấn luyện các môn thể dục thể thao: Huấn luyện lớp năngkhiếuthểdụcthểthaophảicótrìnhđộcaođẳngthểdụcthểthaotrởlên, huấn luyện ở trường năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ đại học thể dục thể thao trở lên, nếu là vận động viên có đẳng cấp từ cấp 01 đến kiện tướng thì phải có trình độ từ cao đẳng thể dục thể thao trở lên;
 3. Có đủ cơ sở vật chất bảo đảm việc học kiến thức phổ thông và tập luyện các môn năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh. Trường năng khiếu thể dục thể thao có chỗ ở nội trú cho học sinh ởxa.
  1. Căn cứ pháplý

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.