GDDT_31

Tiếp nhận đối tượng học bổ túcTHCS

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

 1. Trình tự thựchiện
 2. Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc vănhoá.
 3. Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túcTHCS.
  1. Cách thức thựchiện

Trụ sở cơ quan hành chính

 1. Thành phần, số lượng hồsơ

Hồ sơ bao gồm: Do sở giáo dục và đào tạo quy định. Số lượng hồ sơ: Do sở giáo dục và đào tạo quy định.

2. Số lượng hồ sơ

   Do sở giáo dục và đào tạo quy định

3. Thời gian giải quyết

 1. Thời hạn giảiquyết

Do sở giáo dục và đào tạo quy định

 1. Đối tượng thựchiện

Cá nhân

 1. Cơ quan thựchiện:

Trung tâm giáo dục thường xuyên.

 1. Kết quả thựchiện

Giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

 1. Tên Mẫu đơn, mẫu tờkhai:

Không

 1. Yêu cầu hoặc điềukiện

Không

 1. Căn cứ pháp lý củaTTHC
 2. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáodục;
  • Thông tư số 17/2003/TT-BGD&ĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơsở.