GDDT_32

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

 1. Trình tự thựchiện
 2. Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyểntrường.
  1. Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếpnhận.
  2. Cách thức thựchiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

 1. Thành phần, số lượng hồsơ

Hồ sơ bao gồm:

 1. Đơn xin chuyểntrường.
 2. Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến. Số lượng hồ sơ: Không quyđịnh.

2. Số lượng hồ sơ

   Không quyđịnh.

3. Thời gian giải quyết

 1. Thời hạn giảiquyết:

Không quy định.

 1. Đối tượng thựchiện

Cá nhân

 1. Cơ quan thựchiện:

Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng học bổ túc xin chuyển đến.

 1. Kết quả thựchiện

Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

4. Phí – Lệ phí

     Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

 1. Mẫu đơn, mẫu tờkhai:

Không

 1. Yêu cầu hoặc điềukiện

Không

 1. Căn cứ pháplý

Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.