DANH MUC_NN_PTNT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

 

 LĨNH VỰC: NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

01

 Thủ tục: Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

Xem chi tiết

02

Thủ tục: Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn

Xem chi tiết

03

Thủ tục: Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

Xem chi tiết

04

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận trại nuôiđộng vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Xem chi tiết

05

 Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Xem chi tiết

06

 Thủ tục: Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Xem chi tiết

07

Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn)

Xem chi tiết

08

 Thủ tục: Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

Xem chi tiết

09

 Thủ tục: Đóng dấu búa kiểm lâm

Xem chi tiết

10

 Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển gấu

Xem chi tiết

11

 Thủ tục: Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản: chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc nhập khẩu, sau xử lý tịch thu (Đối với cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của Nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước); động vật rừng gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng

Xem chi tiết

12

 Thủ tục: Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồngốckhaitháctừrừngtựnhiên, rừng trồngtậptrung; cây có nguồngốcnhậpkhẩuhợppháp; cây xử lý tịch thu

Xem chi tiết

13

 Thủ tục: Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Xem chi tiết

14

 Thủ tục: Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Xem chi tiết

15

 Thủ tục: Cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Xem chi tiết

16

 Thủ tục: Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

Xem chi tiết

17

Thủ tục: Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.

Xem chi tiết

18

Thủ tục: Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.

Xem chi tiết