NNPTNT_5

5. Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1. Trình tự thực hiện

          a)Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan Kiểm lâm sở tại.

Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghĩ, lễ, tết theo quy định):

+ Buổi sáng: từ 07h00 đến 11h30.

+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

          b) Bước 2: Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi

          Cơ quan Kiểm lâm sở tại cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

          c) Bước 3: Trả kết quả

          Tổ chức cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Kiểm lâm sở tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện.

          2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

          3. Hồ sơ

          a) Thành phần hồ sơ

          Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại có xác nhận của UBND cấp xã.

          b) Số lượng: 01 (một) bộ

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

4. Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

          5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

          a)Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

          6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

4. Phí – Lệ phí

    Không

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

8. Mẫu đơn, tờ khai: Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thườngvì mục đích thương mại (mẫu đề nghị đính kèm).

          9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi.

          10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

          11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Điều 8 Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.