NNPTNT_18

18. Thủ tục: Cấp phép khai thác, tận dng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.

STT

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện,thành phần hồ sơ

1. Trình tự thực hiện:

a) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn xây dựng và nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện

Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghĩ, lễ, tết theo quy định):

+ Buổi sáng: từ 07h00 đến 11h30.

+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

b) UBNDcấp huyện kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

c) Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBND cấp huyện.

d) Nhận kết quả tại UBND cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện:Gửi hồ sơ về UBND cấp huyện.

3. Thành phần, sốlượng hồ sơ:

a) Tên thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị cấp phép khai thác,

- Bảng kê lâm sản khai thác.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

2. Số lượng hồ sơ

    01 bộ

3. Thời gian giải quyết

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBNDcấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép khai thác

4. Phí – Lệ phí

     Không 

 

5. Tên mẫu, tờ khai, căn cứ pháp lý

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị cấp phép khai thác,

- Bảng kê lâm sản khai thác.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Điều 11 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.