Văn bản sao lục - Sao y

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1 43/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định08-08-2019Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính Nhà nước trong địa bàn tỉnh Bình Định
2 1264/QĐ-UBND UBND tỉnh11-04-2019Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019
3 1823/UBND-KT UBND tỉnh10-04-2019Chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi
4 1007/QĐ-UBND UBND tỉnh28-03-2019Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua các loại vaccine phục vụ công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2)
5 8/CT-TTG Thủ tướng Chính phủ28-03-2019Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu
6 904/QĐ-UBND UBND tỉnh20-03-2019Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020
7 845/QĐ-UBND UBND tỉnh18-03-2019Ban hành Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019
8 205/QĐ-SNN UBND tỉnh18-03-2019V/v phê duyệt phương án bàn giao 72 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định cho các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND xã quản lý, sử dụng.
9 852/QĐ-UBND UBND tỉnh18-03-2019Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định
10 804/QĐ-UBND UBND huyện14-03-2019Phân rã chi tiết vốn xổ số kiến thiết năm 2019 bố trí cho các công trình thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang, hải đảo giai đoạn 2017-2020, tỉnh Bình Định
11 761/QĐ-UBND UBND tỉnh13-03-2019Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Kè chống sạt lở sông Kim Sơn (Kè Truông Gò Bông) dọc tuyến ĐT 638 xã Ân Đức, Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân
12 1145/UBND-TH UBND tỉnh12-03-2019V/v chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
13 697/QĐ-UBND UBND tỉnh06-03-2019Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong
14 16/QĐ-HĐPH UBND tỉnh06-03-2019Ban hành Quy chế xét khen thưởng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
15 05/CT-TTTg Thủ tướng Chính phủ01-03-2019V/v tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
16 07/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh28-02-2019Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
17 168/QĐ-VPCP Văn phòng Chính phủ27-02-2019Phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ
18 288/QĐ-UBND UBND tỉnh25-01-2019Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
19 4383/QĐ-UBND UBND tỉnh14-12-2018Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm văn hóa - Thông tin- Thể thao huyện Hoài Ân trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa thông tin- Thể thao huyện và Đài Phát thanh và Truyền hình huyện Hoài Ân
20 4368/QĐ-UBND UBND tỉnh13-12-2018Phê duyệt Đề án hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông trên địa bàn huyện Hoài Ân thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân
21 4337/QĐ-UBND UBND tỉnh11-12-2018Ban hành Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
22 4330/QĐ-UBND UBND tỉnh11-12-2018Về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa cấp bách hồ chứa nước Phú Thuận
23 4331/QĐ-UBND UBND tỉnh11-12-2018Về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa cấp bách hồ chứa nước Phú Khương
24 4309/QĐ-UBND UBND tỉnh07-12-2018Phê duyệt các báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA); Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP); Báo cáo đánh giá xã hội (SA); Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EDMP), Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
25 4220/QĐ-UBND UBND tỉnh 30-11-2018Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ bến xe cũ đi Trung tâm tập kết mua bán động vật tập trung và vùng sản xuất rau an toàn
26 4213/QĐ-UBND UBND tỉnh30-11-2018Phê duyệt dự toán kinh phí quản lý triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
27 1672/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ30-11-2018Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035
28 4185/QĐ-UBND UBND tỉnh29-11-2018Phê duyệt Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ do GPMB để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dưng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương LRAMP - Hợp phần xây dựng cầu dân sinh
29 7415/UBND-VX UBND tỉnh27-11-2018Phương án tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên và THPT công lập (trừ 3 huyện miền núi) từ năm học 2019-2020
30 4076/QĐ-UBND UBND tỉnh20-11-2018Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện và tổ chức lại thành Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện
31 3569/QĐ-UBND UBND tỉnh17-11-2018Về chủ trương đầu tư Dự án: Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân
32 49/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh16-11-2018Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo QĐ số 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
33 4009/QĐ-UBND UBND tỉnh14-11-2018Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bình Định
34 18/CT-UBND UBND tỉnh13-11-2018Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân năm 2018-2019 và cả năm 2019
35 358/VPUBND-TTTH Văn phòng UBND tỉnh13-11-2018Thực hiện cập nhật nhiệm vụ đã hoàn thành trên phần mềm \"theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao\"
36 3971/QĐ-UBND UBND tỉnh12-11-2018V/v thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TBXH tỉnh Bình Định
37 139/NQ-CP Chính phủ09-11-2018Ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
38 31/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ08-11-2018V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.
39 6830/UBND-TTCB UBND tỉnh05-11-2018V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí
40 3865/QĐ-UBND UBND tỉnh02-11-2018Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
41 3864/QĐ-UBND UBND tỉnh02-11-2018Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
42 3853/QĐ-UBND UBND tỉnh02-11-2018Ban hành Bảng tiêu chí, thang điểm thi đua hàng năm đối với các huyện, thị xã, thành phố
43 3849/QĐ-UBND UBND tỉnh02-11-2018Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, quản lý giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định
44 3825/QĐ-UBND UBND tỉnh31-10-2018Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
45 6714/UBND-VX UBND tỉnh30-10-2018Triển khai thực hiện dự án ủy quyền địa phương quản lý thuộc chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thuc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025
46 3789/QĐ-UBND UBND tỉnh30-10-2018Về chủ trương đầu tư công trình : Trường Mầm non Ân Hảo Đông (điểm chính) Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
47 66/KH-UBND UBND tỉnh30-10-2018Thực hiện Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2020
48 3799/QĐ-UBND UBND tỉnh30-10-2018Về chủ trương đầu tư Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ bến xe cũ đi Trung tâm tập kết mua bán động vật tập trung và vùng sản xuất rau an toàn
49 3772/QĐ-UBND UBND tỉnh30-10-2018Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng mới cầu tràn Đồng Tròn. Địa điểm: Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
50 3771/QĐ-UBND UBND tỉnh30-10-2018Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Kè chống sạt lở sông Kim Sơn (Kè Truông Gò Bông) dọc tuyến ĐT.638 xã Ân Đức, Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân
51 39/KH-STTTT UBND tỉnh29-10-2018Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018
52 3708/QĐ-UBND UBND tỉnh26-10-2018Ban hành Quy định đánh giá, phân loại kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định
53 6632/UBND-VX UBND tỉnh26-10-2018Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Ân Hảo Đông (điểm chính); hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
54 3670/QĐ-UBND UBND tỉnh25-10-2018Cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tín thuê đất để xây dựng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân
55 3678/QĐ-UBND UBND tỉnh25-10-2018Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
56 2878/QD_UBND UBND tỉnh24-10-2018V/v phân bố KH vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018
57 63/KH-UBND UBND tỉnh23-10-2018Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
58 3642/QĐ-UBND UBND tỉnh23-10-2018Ban hành chế độ tài chính áp dụng đối với thực hiện Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
59 3624/QĐ-UBND UBND tỉnh23-10-2018Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2018
60 1380/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ18-10-2018Phê duyệt \"Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chỉ thị mai táng/hưởng mai táng phí\"
61 3567/QĐ-UBND UBND tỉnh17-10-2018Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định
62 3570/QĐ-UBND UBND tỉnh17-10-2018Về chủ trương đầu tư Dự án: Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Phong, huyện Hoài Ân
63 3571/QĐ-UBND UBND tỉnh17-10-2018Về chủ trương đầu tư Dự án: Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân
64 3566/QĐ-UBND UBND tỉnh17-10-2018Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
65 3545/QĐ-UBND UBND tỉnh16-10-2018Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ
66 3503/QĐ-UBND UBND tỉnh15-10-2018Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2018-đợt 2
67 3509/QĐ-UBND UBND tỉnh15-10-2018Phê duyệt kinh phí hỗ trợ mua chế phẩm sinh học Biorat phòng trừ chuột vụ Đông Xuân năm 2018 – 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
68 3476/QĐ-UBND UBND tỉnh12-10-2018Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
69 17/CT-UBND UBND tỉnh11-10-2018V/v tăng cường quản lý nhà nước gắn với kiểm tra, xử lý tình trạng xe công nông, xe tự chế 3,4 bánh, xe máy cày kéo rơ móoc lưu thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh
70 46/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh10-10-2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định
71 3431/QĐ-UBND UBND tỉnh09-10-2018Chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở sông Kim Sơn (Kè Truông Gò Bông) dọc tuyến ĐT.638 xã Ân Đức, Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân
72 9787/VPCP-KSTT Văn phòng Chính phủ09-10-2018V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
73 125/NQ-CP Chính phủ08-10-2018Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội
74 383/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ01-10-2018Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
75 3333/QĐ-UBND UBND tỉnh01-10-2018Ban hành Tiêu chí Hợp tác xã nông nghiệp điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bình Định
76 5908/UBND-TH UBND tỉnh28-09-2018Chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
77 3293/QĐ-UBND UBND tỉnh27-09-2018Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
78 3278/QĐ-UBND UBND tỉnh26-09-2018V/v trợ cấp Mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách cảu Đảng và Nhà nước theo quy định tại QĐ số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng chính phủ
79 3245/QĐ-UBND UBND tỉnh24-09-2018V/v thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định
80 3222/QĐ-UBND UBND tỉnh21-09-2018Phê duyệt KH thực hiện Đề án \"Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025\" trên địa bàn tỉnh Bình Định
81 3219/QĐ-UBND UBND tỉnh20-09-2018Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định
82 3155/QĐ-UBND UBND tỉnh19-09-2018Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định
83 3126/QĐ-UBND UBND tỉnh14-09-2018Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020
84 3117/QĐ-UBND UBND tỉnh13-09-2018Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân để xây dựng Khu dân cư xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân
85 10/09/2018 UBND tỉnh10-09-2018Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định
86 3028/QĐ-UBND UBND tỉnh07-09-2018Tạm ứng kinh phí năm 2018 để thực hiện chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
87 3013/QĐ-UBND UBND tỉnh05-09-2018Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
88 27/KH-SNN Sở NN-PTNT05-09-2018Triển khai bàn giao các Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm Trồng trọt và BVTV cho UBND cấp huyện để xây dựng Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện
89 2577/QĐ-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ05-09-2018Phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi quyền địa phương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2019
90 2963/QĐ-UBND UBND tỉnh31-08-2018V/v Ban hành quy chế hoạt động hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định
91 2987/QĐ-UBND UBND tỉnh31-08-2018V/v thu hồi và bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo QĐ số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ
92 2950/QĐ-UBND UBND tỉnh30-08-2018V/v chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng mới cầu Đồng tròn; Địa điểm: Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
93 2949/QĐ-UBND UBND tỉnh30-08-2018Về chủ trương đầu tư Công trình: Nâng cấp tuyến đường Suối Le đi Tân Xuân, xã Ân Hảo Tây; Địa điểm: Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
94 2926/QĐ-UBND UBND tỉnh29-08-2018Phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá mỏ cát làm VLXD thông thường tại sông Kim Sơn, xã Ân Thạnh và thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân
95 44/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh28-08-2018Ban hành Quy chế về quản lý làng nghề, ngành nghề nông thôn và phối hợp công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định
96 5193/UBND-KT UBND tỉnh28-08-2018V/v ký hợp đồng cung cấp xi măng thực hiện Chương trình Bê tông hóa GTNT, kiên cố hóa kênh mương và các tuyến đường vào Cụm công nghiệp năm 2018
97 2901/QĐ-UBND UBND tỉnh28-08-2018V/v phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, trên đại bàn tỉnh.
98 5175/YBBD-KT UBND tỉnh27-08-2018V/v Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Quang, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân
99 12/CT-UBND UBND tỉnh27-08-2018Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất
100 110/NQ-CP Chính Phủ25-08-2018Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
101 11/CT-UBND UBND tỉnh 24-08-2018V/v tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
102 5158/UBND-TH UBND tỉnh24-08-2018V/v giải ngân KH vốn năm 2018 đối với công trình có thời gian phê duyệt dự án sau ngày 31/10/2017 thuộc hai Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
103 5117/UBND-TH UBND tỉnh24-08-2018V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2018
104 2833/QĐ-UBND UBND tỉnh23-08-2018Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
105 2847/QĐ-UBND UBND tỉnh23-08-2018V/v phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã thuộc kế hoạch hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, của các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân và Thị xã An Nhơn
106 5022/UBND-VX UBND tỉnh 20-08-2018Chủ động thực hiện tiếp nhận, giải quyết, phản hồi thông tin báo chí phản ánh
107 6355/KH-BNN-KTHT Bộ NN-PTNT17-08-2018Phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020
108 10/CT-UBND UBND tỉnh10-08-2018V/v tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
109 2540/QĐ-UBND UBND tỉnh25-07-2018V/v phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2020 theo QĐ số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
110 877/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ18-07-2018Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019
111 238/UBND-VX UBND huyện18-06-2018V/v phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn huyện
112 191/UBND-KT UBND huyện24-05-2018V/v cử cán bộ tham gia tổ công tác liên ngành thực hiện KH lập lại trật tự hành lanh an toàn đường bộ, đường sát giai đoạn 2014-2020
113 484/QĐ-UBND UBND tỉnh12-02-2018V/v phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018
114 220/UBND-VX UBND huyện02-06-2017V/v triển khai chương trình khám sàn lọc bệnh tim mạch năm 2017
115 05/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính16-01-2017Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính
116 4939/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định30-12-2016BAn hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của tỉnh Bình Định năm 2017
117 36/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ30-12-2016V/v đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
118 90/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định30-12-2016Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
119 6201/BC-BNV Bộ Nội vụ28-12-2016Kết quả triển khai thí điểm Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của các địa phương
120 4794/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định26-12-2016Phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên đại bàn tỉnh Bình Định
121 81/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định21-12-2016Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Định
122 82/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định21-12-2016Ban hành giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Bình Định
123 83/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định21-12-2016Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định
124 75/2016/QD-UBND UBND tỉnh Bình Định19-12-2016Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
125 13/2016/TT-BVHTTDL Bộ văn hóa thể thao-Du lịch09-12-2016Quy định chế mẫu hoạt động của Thu viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
126 3629/QĐ-UBND UBND huyện29-11-2016Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện
127 302/2016/TT_BTC Bộ Tài Chính15-11-2016Hướng dẫn về lệ phí môn bài
128 285/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính14-11-2016Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
129 281/2016/TT_BTC Bộ Tài Chính14-11-2016Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch
130 226/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính11-11-2016Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực
131 568/SY-UBND UBND huyện03-11-2016 Sao y QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Định
132 567/SY-UBND UBND huyện03-11-2016SY QĐ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020
133 552/SY-UBND UBND huyện31-10-2016SY Quyết định về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020 ban hành kèm theo QĐ số 2072/QĐ-CTUBND ngày 23/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh
134 3818/QĐ-UBND UBND Tỉnh Bình Định28-10-2016 QĐ về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2016-2020, định hướng năm 2030
135 54/KH-UBND UBND tỉnh27-10-2016Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở ngoài nước trong tình hình mới
136 56/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định18-10-2016 QĐ Ban hành Quy chế quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
137 13/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ10-06-2015Chỉ thị Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
138 3116/QĐ-UBND UBND tỉnh01-01-1970Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân để xây dựng Khu dân cư xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân