Dự toán NSĐP HĐND

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1 3799/QĐ-UBND UBND huyện12-12-2018V/v phê duyệt công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019 trình HĐND huyện