Dự toán NSĐP HĐND quyết định

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1 4474/QĐ-UBND UBND huyện20-12-2019V/v phê duyệt công khai sổ liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 trình HĐND huyện
2 25/QĐ-UBND UBND huyện11-01-2019V/v công khai ngân sách năm 2019 của huyện Hoài Ân